Zakładanie Firmy

Pomimo wprowadzeni w Polsce instytucji "jednego okienka" zakładanie działalności gospodarczej nadal stanowi nie lada wyzwanie. Z jednej strony przed przystąpieniem do rejestracji działalności należy dokonać wyboru najkorzystniejszych form jej prowadzenia, w szczególności: formy organizacyjno-prawnej, sposobu opodatkowania, rozliczeń z ZUS, kontrahentami i klientami. Z drugiej strony wszystkie te elementy należy odpowiednio nanieść na formularz zgłoszeniowy EDG, a niekiedy przygotować i złożyć we właściwych urzędach także inne niezbędne dokumenty.

Cały ten proces, należy zaplanować tak, aby nie uchybić ściśle określonym terminom i nie narazić siebie na wynikające z tego konsekwencje.

Dlatego też proponujemy Ci powierzenie całego procesu rejestracji działalności naszym specjalistom, dla których gąszcz przepisów, formularzy i zawiłych terminów jest "chlebem codziennym". W tej rzeczywistości poruszamy się na co dzień i dzięki temu będziemy w stanie w pełni profesjonalnie doradzić Ci jaką wybrać:

  • formę organizacyjno-prawną działalności (działalność jednoosobowa, spółka osobowa, spółka handlowa, forma szczególna)
  • formę opodatkowania podatkiem dochodowym (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)
  • formę prowadzenia dokumentacji księgowej/podatkowej
  • formę rozliczeń z tytułu podatku VAT

Wszystkie wspólne ustalenia przelejemy na odpowiednie formularze, pisma i dokumenty i złożymy je w urzędach w odpowiednich terminach.

Ponadto nasi współpracownicy - doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin - doradza w kwestiach handlowych, pracowniczych, marketingowych, ubezpieczeniowych, a także pomogą w wyborze takich urządzeń jak kasa fiskalna, oprogramowanie sprzedażowe czy fiskalne. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale POMOC DLA BIZNESU.