Katalog stron WWW

katalog_www

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Witryna Ministerstwa Sprawiedliwości RP z wyszukiwarką podmiotów wpisanych do KRS.

Rejestr REGON

Witryna Głównego Urzędu Statystycznego z wyszukiwarką podmiotów wpisanych do Rejestru REGON