Dotacje na rozpoczęcie działalności

15 listopada 2016

EUREKA Fundraising realizuje projekt DOBRY START W BIZNESIE, w ramach którego przyznaje dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Grupą docelową projektu są osoby, które:
 uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w woj. dolnośląskim,
na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego oraz ząbkowickiego,
 powyżej 30 r.ż. pozostające bez zatrudnienia: bezrobotne lub bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

W ramach projektu otrzymać można zarówno wsparcie inwestycyjne, jak i pomostowe. Łącznie 33.898 PLN