Krajowy Rejestr Firm - ważna informacja !!!

2 października 2014
Przedsiębiorcy otrzymują pisma od Krajowego Rejestru Firm informujące o wpisaniu firmy do w/w rejestru. Przypominamy, że nie jest to rejestr Państwowy, lecz prywatna firma, prowadząca bazę danych, pobieranych prawdopodobnie z ogólnie dostępnych baz (KRS, CEIDG). PRZEDSIĘBIORCY NIE MAJĄ OBOWIĄZKU OPŁACANIA WSKAZANEJ W PIŚMIE KWOTY - opłata jest dobrowolna (fakultatywna - jak wskazano w piśmie), a samo pismo to tylko oferta (nie jest to wezwanie, o czym świadczy klauzula umieszczona na boku pisma drobnym drukiem).