Ulgi podatkowe - zmiany w 2013

10 grudnia 2012

resized__550x179_zmiany_naglowek

Począwszy od 1 stycznia 2013 roku zmianie ulegają zasady korzystania z części dotychczasowych "ulg podatkowych".

zmiany_ulga_internetowa

Rok 2012 jest ostatnim rokiem za który podatnicy mogą rozliczać tzw. ulgę internetową. Począwszy od roku 2013 (rozliczenie składane w roku 2014) ulga ta zostaje zniesiona.

Jedyny wyjątek stanowią osoby, które:

1. jeżeli przed 2013 podatnik nie korzystał z tej ulgi, będzie mógł z niej skorzystać przez dwa kolejne lata

2. jeżeli w 2012 podatnik po raz pierwszy skorzystał z ulgi, będzie z niej mógł skorzystać jeszcze tylko w roku 2013.

zmiany_ulga_na_dzieci

Od 2013 roku, możliwość oraz warunki korzystania z tzw. "ulgi na dzieci" będzie uzależniona od ilości wychowywanych dzieci.

JEDNO DZIECKO: kwota równa 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwota 92,67 zł za każdy miesiąc sprawowania opieki (rocznie max.: 1112,04 zł).

Przy czym wprowadzony został limit dochodów uprawniających do skorzystania z tej ulgi (w przypadku posiadania jednego dziecka). Ulga nie przysługuje w przypadku:

-jeżeli małżonkowie pozostający w związku małżeńskim (przez cały rok) przekroczyli łączny dochód w kwocie 112.000 zł;

-jeżeli dochody rodzica samotnie wychowującego (jedno) dziecko przekroczą kwotę 112.000 zł;

-jeżeli osoba niepozostająca w związku małżeńskim przekroczyła w ciągu roku dochód w wysokości 56.000 zł.

DWOJE DZIECI: kwota równa 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwota 92,67 zł za każdy miesiąc sprawowania opieki (rocznie max.: 1112,04 zł). W przypadku osób/rodzin wychodzących dwoje dzieci nie został wprowadzony limit dochodów uprawniających do skorzystania z tej ulgi.

TROJE I WIĘCEJ DZIECI: kwota ulgi przypadająca na pierwsze i drugie dziecko jest równa (dla każdego z nich) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwota 92,67 zł za każdy miesiąc sprawowania opieki (rocznie max.: 1112,04 zł).

W przypadku trzeciego dziecka, kwota miesięczna ulgi zwiększa się o 50% i wynosi 139,01 zł (rocznie max.: 1.668,12 zł).

W przypadku czwartego i kolejnego dziecka, kwota miesięczna ulgi zwiększa się 0 100% i wynosi 185,34 zł (rocznie max.: 2.224,08 zł.

 W przypadku rodzin wychowujących troje i więcej dzieci ustawa nie przewiduje limitów dochodów uprawniających do skorzystania z ulgi.