III Ustawa deregulacyjna- ważne zmiany

5 grudnia 2012

Prezydent Bronisław Komorowski, podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki.

Ustawa ta wprowadza kilka ważnych zmian w obowiązujących przepisach, które to zmiany wejdą w życie z dniem 01.01.2013. Do zmian tych zaliczyć należy min.:

1. Zmianę definicji leasingu, dzięki czemu możliwe będzie objęcie leasingiem także gruntów;

2. Przepis dotyczące zatorów płatniczych - szczegóły poniżej

3. Zmiany w "uldze za złe długi" poprzez wprowadzenie urzędowych wzorów formularzy, skrócenie terminu do zastosowania ulgi i uproszczenie procedury.

ZATORY PŁATNICZE

w świetle III Ustawy deregulacyjnej

Ustawa przewiduje, wprowadzenie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przepisów związanych z koniecznością korygowania kosztów w przypadku faktur, które nie zostały opłacone.

Zgodnie z nowelizowanym przepisem " w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku) (...), z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów"

W przypadku uregulowania w/w kwot po upływie wskazanego terminu, kwota wynikająca z tych faktur/umów/rachunków może być ponownie uznana za koszt uzyskania przychodu - jednak w miesiącu, w którym nastąpiła zaplata.

Ustawa, wprowadza także zapis, zgodnie z którym, w przypadku płatności, których termin jet dłuższy niż 60 dni, kwota  wynikająca z tych płatności, nie może stanowić kosztu, jeżeli nie została uregulowana w terminie 90 dni od daty ujęcia kosztu w księgach.

Analogiczne przepisy zostały wprowadzone odpowiednio w ustawie o PIT (art. 24d) i ustawie o CIT (art. 15b).

Poniżej zamieszczamy pełny tekst tzw. stawy deregulacyjnej. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały zmiany dot. zatorów płatniczych.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, PROSIMY O KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM PONIŻSZEGO FORMULARZA LUB BEZPOŚREDNIO Z PRACOWNIKAMI BIURA.

  • iii_ustawa_deregulacyjna.pdf
    Pełny tekst ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Masz pytanie ws. ustawy deregulacyjnej?