Elektroniczny odpis aktualny z KRS

1 sierpnia 2012

W ciągu ostatnich tygodni Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło odświeżoną wersję strony „wyszukiwarki podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym”. Poza zmianami szaty graficznej i funkcjonalności strony, wprowadzona została zupełnie nowa funkcja, jaką jest możliwość pobrania urzędowo poświadczonego odpisu aktualnego z KRS.

WWW.EMS.MS.GOV.PL

Podstawę do stworzenia nowego serwisu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości dała nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym uchwalona 13 maja 2011 roku. Choć nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia br., jednak prace nad stworzeniem technicznych możliwości do pobierania weryfikowalnych elektronicznych odpisów z KRS zostały ukończone stosunkowo niedawno. Nowelizacja wprowadziła min. ust. 4aa art. 4, który daje podstawy do publikowania przez Ministerstwo uwierzytelnionych informacji o podmiotach wpisanych do KRS.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PORADNIKIEM BMGM OPISUJĄCYM TEMAT POBIERANIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ EMS.MS.GOV.PL ELEKTRONICZNYCH ODPISÓW Z KRS.