OSTRZEŻENIE

11 lipca 2012

Ze względu na liczne zapytania, przypominamy Państwu, aby zwrócić szczególną uwagę na otrzymywane pisma wzywające do uiszczenia opłaty za wpisy do różnego rodzaju rejestrów (w tym: Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestrów Pracodawców). Wezwania takie nie mają charakteru urzędowego, lecz są jedynie usługą oferowaną przez różnego rodzaju podmioty.

Obecnie w obiegu gospodarczym spotkać można się z następującymi pismami.

Internetowy Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego

Centralny Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego

Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego

Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców

Wskazane Rejestry/Ewidencje są w rzeczywistości rejestrami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze (Spółki z o.o., działalność gospodarczą osób fizycznych) i nie są one urzędowymi zbiorami informacji. Problemem jest, iż przesyłane przez w/w podmioty pisma, mają często charakter i styl pism urzędowych, niejednokrotnie powołują się na podstawy prawne, które nie mają związku z określoną w piśmie kwotą.

PRZYPOMINAMY ZATEM, IŻ WEZWANIA I PISMA TAKIEGO TYPU NIE SĄ PISMAMI URZĘDOWYMI, A SKORZYSTANIE Z OKREŚLONEJ W PIŚMIE USŁUGI MA CHARAKTER DOBROWOLNY.

PROSIMY ZATEM ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA OTRZYMYWANĄ KORESPONDENCJĘ W PRZEDMIOTOWYM TEMACIE.

W poniższej galerii znajdą Państwo przykładowe wzory pism (zdjęcia pochodzą z sieci internet)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP

Komunikat MS 1

Komunikat MS 2