Nabór wniosków Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

23 listopada 2011

LGD Wrzosowa Kraina ogłosiła konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:

1. operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - limit dostępnych środków: 593 991,00 zł.,

2. operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków: 210 000,00 zł,

TERMIN NABORU: 12.12.2011-09.01.2012

LGD WRZOSOWA KRAINA obejmuje swoim zasięgiem tereny gmin: Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Przemków, Chocianów

Szczegółowe informacje >>>


lgd_wrzosowa