Fundusze UE-aktualności

2 sierpnia 2011

Informujemy, iż zgodnie z opublikowanym przez PARP harmonogramem naborów wniosków na konkursy o dofinansowanie w ramach PO Innowacyjna Gospodarka w najbliższym czasie rozpoczną się konkursy:

PASZPORT DO EKSPORTU (03.10-17.10.2011) - Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. Więcej >>>

WDRAŻANIE BIZNESU TYPU B2B (19.09-03.10.2011) z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Więcej >>>

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach tych lub innych konkursów prosimy o kontakt z Działem Funduszy i Dotacji BMGM: fundusze@bmgm.eu