Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

29 czerwca 2011

Z dniem 1 lipca 2011 roku w życie wchodzi ustawa z dnia 13 maja 2011 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. nr 131 poz. 764)

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011131076401.pdf

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Formularz można ściągnąć z działu do pobrania.