Skrzynka Pomysłów BMGM

skrzynka

Dzięki poniższemu formularzowi mogą Państwo przesłać wszelkiego rodzaju pomysły i sugestie, jak usprawnić działalność naszego biura i polepszyć współpracę BMGM z interesariuszami (klientami, pracownikami, urzędami itp).
Wiadomość trafi bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za organizację i działalność BMGM Sp. z o.o.

WIADOMOŚĆ ANONIMOWA

Szanujemy Państwa prywatność i zdajemy sobie sprawę, że niektóre wiadomości chcieliby Państwo przesłać nam anonimowo. W tym celu prosimy o wpisanie w polach:

  • imię i nazwisko: informację czy są Państwo pracownikiem, klientem, kontrahentem

  • email: anonim@bmgm.eu

  • telefon: słowo "brak"

Bez względu na formę wiadomości (anonimowa/imienna) wszystkie wiadomości zostaną przeczytane i rozpatrzone. Osoby przesyłające wiadomość imienną otrzymają ponadto informację o sposobie rozpatrzenia ich sugestii.

Prześlij nam swój pomysł