O Nas

Historia naszej działalności sięga dużo dalej niż rok 2004, w którym to zawiązana została Spółka BMGM. Przede wszystkim wskazać należy na długoletnie doświadczenie założycieli Spółki w dziedzinie usług doradczo-księgowych, a także zdobywane przez lata doświadczenie naszych współpracowników.

Z pasji i zaangażowania, jakie Bożena Macieja i Grażyna Macieja - założycielki Spółki - pokładały w swojej pracy zrodziła się idea powołania do życia biura rachunkowego.

Szybko jednak zauważyliśmy, iż samo prowadzenie rachunkowości to o wiele za mało. Różnorodne sytuacje w jakich znajdowali się nasi klienci, szerokie spektrum spraw i ciągła chęć dążenia do jak najlepszego (nie tylko naszego) rozwoju sprawiły, że bardzo szybko oferta biura rozszerzyła się o różnorodne formy wsparcia dla biznesu. Od poszukiwania nowych rynków zbytu, poprzez doradztwo ekonomiczne, na przekształceniach spółek i pozyskiwaniu nowego kapitału skończywszy.

Od 2004 roku wspieraliśmy naszych klientów w sprawach takich jak:

  • zmiany formy organizacyjno prawnej;
  • tworzenie i przekształcenia spółek kapitałowych;
  • pozyskiwanie kredytów
  • pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój działalności
  • tworzenie fundacji i stowarzyszeń
  • rozliczanie projektów finansowych ze środków unijnych
  • wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych
  • prowadzenie rachunkowości w oparciu o międzynarodowe standardy.

Nasza działalność to ciągły rozwój. Z dnia na dzień rozwijamy siebie, aby móc zaoferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie.