Kredyty i Leasing

Nasza firma współpracuje z wieloma instytucjami kredytowymi w Polsce, tym samym możemy zapewnić Państwu dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych, takich jak: KREDYTY, LEASING, FAKTORING.

Jesteśmy oficjalnym Partnerem Banku Zachodniego WBK - za pośrednictwem BMGM mogą Państwo, bez utraty cennego czasu, skorzystać z oferowanych przez BZ WBK produktów.

Współpracujemy także z instytucjami takimi jak: PKO BP (Agencje), IDEA BANK.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 POLECAMY

FAKTORING - jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych z Państwa, których działalność opiera się w znacznej mierze na handlu i udzielaniu kontrahentom tzw. kredytu kupieckiego.

Faktoring polega na nabywaniu przez Faktora niewymagalnych wierzytelności klienta przysługujących mu od odbiorców, bez przejęcia ryzyka lub z przejęciem ryzyka oraz na świadczeniu dodatkowych usług z tym związanych (np. administrowanie wierzytelnościami, monitorowanie, dochodzenie wierzytelności i przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy).

Korzystając z faktoringu, Państwa firma ma dostęp do gotówki przed nadejściem terminu płatności faktur, a ponadto może też uniezależnić się od ryzyka opóźnienia lub braku zapłaty odbiorcy.

Ważną cechą faktoringu jest brak obowiązku ustanawiania rzeczowych zabezpieczeń. Podstawową formą zabezpieczenia faktoringu są same faktury (wierzytelności).

W ramach FAKTORINGU świadczone niekiedy są także dodatkowe usługi, takie jak: monitoring należności, ubezpieczenie należności czy też dochodzenie wierzytelności.

Zapytaj naszego Doradcę o ofertę specjalnie dla Ciebie


Formularz kontaktowy-WSPARCIE DLA BIZNESU