Kadry i Płace

Obok prowadzenia rozliczeń podatkowych i rachunkowych, tematyka związana z kadrami i płacami jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sfer działalności przedsiębiorstwa. Sprawne i zgodne z przepisami prowadzenie spraw kadrowo-płacowych wymaga znajmości szeregu aktów prawnych, wskaźników, systemów rozliczeń, a także przepisów podatkowych.

Dlatego też powierzenie prowadzeni spraw związanych z pracownikami (a także samymi przedsiębiorcami) należy powierzyć profesjonalistom.

W ramach naszej oferty kadrowo-płacowej oferujemy Państwo szereg usług, począwszy od prowadzenia rozliczeń i dokumentacji ZUS, po pełną ofertę obejmującą zarówno dziedzinę kadr, jak i rozliczen płacowych.

W ramach usług kadrowych oferujemy następujące usługi:

  • prowadzenie akt pracowniczych
  • sporzadzanie umów o pracę/umów zleceń i ich rozliczanie
  • rozliczanie składników dodatkowych: delegacje, ryczałty za dojazdy, premie, potrącenia itp.
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji kadrowej (kartoteki zasiłków, urlopów itp.)
  • prowadzeni wszelkich spraw związanych z pracownikami w firmie

W ramach usług płacowych oferujemy następujące usługi:

  • sporządzanie list płac w oparciu o dane kadrowe
  • prowadzenie dokumentacji płącowej (kartotek wynagrodzeń)
  • sporządzanie podatkowych deklaracji rocznych (PIT-4 R, PIT-11)
  • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT-40, PIT-37 itp.)
  • sporzadzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Większośc spraw prowadzimy w oparciu o najwygodniejsze dla naszych klientów systemy komunikacji. Począwszy od osobistego kontaktu pracodawcy lub pracownika z naszymi specjalistami, poprzez komunikacje emailową na wymianie danych poprzez dedykowany (bezpłatny) system on-line skończywszy.