Broszury Informacyjne Ministerstwa Finansów

ksiazka
 • mofnet_1_podatku_na_opp.pdf
  Informacje na temat możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • mofnet_forma_opodatkowania_dziaalnoci.pdf
  Broszura opisuje formy opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zawiera min. opis poszczególnych form, terminy na dokonanie wyboru/zmiany formy oraz opisuje formularze służące do sporządzenia rozliczenia rocznego
 • mofnet_opodatkowanie_najmu.pdf
  Broszura przygotowana przez Ministerstwo Finansów dot. opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy
 • mofnet_pit_przez_internet.pdf
  Informacje nt. możliwości składania deklaracji PIT za pomocą Internetu